• کنجایش: 34 فوت -960 لیتر نمایشگر LED دارد قفل کودک و سیستم بهداشتی: Hygiene Fresh سیستم سرد کنده سریع: داردصفحه کلید لمسی:دارد ویژگی جدید DOOR-IN-DOOR دارد کمپروسور اینورتر خطی دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  11,400,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گنجایش: 30 فوت -668 لیتر نمایشگر LED دارد قفل کودک و سیستم بهداشتی: Hygiene Fresh سیستم سرد کنده سریع: دارددرب اینستاویو:دارد ویژگی جدید DOOR-IN-DOOR دارد کمپروسور اینورتر خطی دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  8,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 30 فوت -960 لیتر نمایشگر LED دارد قفل کودک و سیستم بهداشتی: Hygiene Fresh سیستم سرد کنده سریع: داردصفحه کلید لمسی:دارد ویژگی جدید DOOR-IN-DOOR دارد کمپروسور اینورتر خطی دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  9,300,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گنجایش: 30 فوت -601 لیتر نمایشگر LED دارد قفل کودک و سیستم بهداشتی: Hygiene Fresh سیستم سرد کنده سریع: داردمحفظه کنترل رطوبتدارد ویژگی جدید DOOR-IN-DOOR دارد کمپروسور اینورتر خطی دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  6,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 30 فوت -631 لیتر سیستم آبریز دارد فناوری DoorCooling+™ دارد سیستم عیب یابی هوشمند داردقفسه های قابل تنظیمدارد فناوری LINEAR Cooling™ دارد کمپروسور اینورتر خطی دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  4,100,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 40 فوت نمایشگر LED دارد قفل کودک و سیستم بهداشتی: Hygiene Fresh سیستم سرد کنده سریع: داردصفحه کلید لمسی:دارد محفظه کنترل رطوبت دارد کمپروسور اینورتر خطی دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  7,100,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 40 فوت -724 لیتر سیستم یخساز دستی دارد محفظه لبنیات دارد سیستم عیب یابی هوشمند داردقفسه های قابل تنظیمدارد عایق Cyclopentane دارد گاز مبرد R-600a به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  6,400,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 28 فوت -580 لیتر سیستم آبریز دارد رده مصرف انرژی +A یخساز خودکار داردقابلیت اتصال به آب شهریدارد ایستگاه نوشیدنی دارد سیستم خنک کنندهTwin Cooling Plusبه دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 28 فوت -580 لیتر سیستم آبریز دارد رده مصرف انرژی +A یخساز خودکار داردقابلیت اتصال به آب شهریدارد ایستگاه نوشیدنی دارد سیستم خنک کنندهTwin Cooling Plusبه دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  6,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 28 فوت -580 لیتر سیستم آبریز دارد رده مصرف انرژی +A یخساز خودکار داردقابلیت اتصال به آب شهریدارد ایستگاه نوشیدنی دارد سیستم خنک کنندهTwin Cooling Plusبه دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  6,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کنجایش: 28 فوت -542 لیتر سیستم آبریز دارد رده مصرف انرژی +A گاز خنک کننده R600aقفسه های قابل تنظیمدارد فناوری Twin Cooling™ دارد کمپروسور اینورتر دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گنجایش: 32 فوت -765 لیتر نمایشگر LED دارد جریان هوای چند گانه دارد سیستم سرد کنده سریع: داردصفحه کلید لمسی:دارد سنسور خارجی و داخلی 13 عدد کمپروسور اینورتر  دارد به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 021-556-30741 0912-314-4536

  11,600,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف